Hét adres voor u en uw hond!


Onze Huisregels


Algemeen

Peace4Dogs traint beloningsgericht.

Bij de door onze hondenschool gebruikte methoden draagt uw hond uitsluitend een gewone halsband, tuigje, Gentle Leader of Halti  in combinatie met een normale lijn (dus GEEN flexlijn). Daarnaast verwachten we van u dat u bij elke les een speeltje en voer/beloningen meebrengt.

Bij onze trainingsmethoden zijn vanzelfsprekend het gebruik van de volgende gebruiksvoorwerpen verboden: werpkettingen, rammel dingen, slipkettingen, stroom- prik- en wurgbanden.

Voorkom agressie en laat de honden niet zomaar aangelijnd snuffelen en spelen met elkaar.

Met klachten en/of problemen wordt van u verwacht dat u dit bespreekt met de instructeur.

Cursisten die bij onze hondenschool trainen dienen 16 jaar of ouder te zijn. Cursisten jonger dan 16 jaar kunnen na overleg en onder begeleiding van een volwassen gezinslid deelnemen aan de training.

Op en rondom het trainingsveld en tijdens de trainingen is het niet toegestaan te roken.

Mobiele telefoons s.v.p. tijdens de lessen zacht zetten of uitschakelen.

Fotos en filmpjes welke gemaakt worden tijdens de lessen mogen alleen in overleg met Peace4Dogs gepubliceerd worden mét vermelding van de Hondenschool. Het is niet toegestaan fotos en filmpjes te maken en/of van andere cursisten zonder enige toestemming.

Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat rondom het veld toch een ongelukje gebeuren, dan dient men dit zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat u poepzakjes bij u heeft. Laat honden niet onnodig tegen voorwerpen aanplassen! Hiervoor geven wij een waarschuwing als het gebeurd. Wij zien hier streng op toe. Op het trainingsveld dient het poep- en plasvrij te blijven!

Wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en/of cursusgeld heeft betaald gaat u automatisch akkoord met de huisregels en geeft daarbij aan deze gelezen en begrepen te hebben.

Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daartoe aangegeven plaatsen, zonder dat dit voor overlast zorgt aan derden.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Peace4Dogs. Beroep daarop is niet mogelijk! Aan fouten in alle vormen van schrijven door Peace4Dogs, kunt u geen rechten ontlenen.

Op en rond het trainingsveld

    Parkeren op ons eigen terrein in de aangegeven vakken, niet erbuiten en niet op straat.

    Honden dienen te allen tijde aangelijnd te blijven, ook als ze uit de auto komen en gaan plassen.

    Op de parkeerplaats is het niet toegestaan bij elkaar te gaan staan met minder dan 1,5 meter afstand.

    Uitlaten kan aangelijnd in de berm langs de weg, poep dient altijd opgeruimd te worden.

    De eerste lesgroep bouwt altijd mee op, de laatste lesgroep ruimt altijd mee op.

    Honden die niet aan de beurt zijn kunnen in de auto wachten, of bij de kantine op hun plaats liggen. Blaffende honden worden dringend verzocht in de auto te blijven wachten. Overmatig blaffen is niet toegestaan en veroorzaakt onrust.

    Honden die niet aan de beurt zijn en bij de kantine wachten zijn altijd aangelijnd.

    De stoelen staan klaar voor de cursisten, deze stoelen mogen niet verplaatst worden ivm de 1,5 meter regel.

    De honden zijn altijd omstebeurt aan de beurt, er zijn geen twee honden tegelijk op het veld.

    Op het trainingsveld is het niet toegestaan de hond te laten plassen en poepen.

    Er is een in- en uitgang, gebruik deze zoals aangegeven.

 

Wanneer kan uw hond niet meetrainen?

Meetrainen is helaas niet mogelijk indien uw hond:

·      diarree heeft en/of overgeeft

·      hoest

·      mank loopt

·      veel jeuk heeft

·      kale plekken heeft

·      niet is ingeënt of getiterd, of de bij zijn leeftijd behorende enting/titering niet heeft gehad

 

Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts zeer aan te raden!

Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan de les.

Indien uw hond door ziekte of loopsheid niet kan deelnemen aan de les wordt u toch verzocht de lessen bij te wonen, maar dan zonder hond. U kunt dan thuis alsnog met uw hond oefenen zodra de gezondheid van de hond dat weer toestaat.

Betaling en annulering van lessen en workshops

Betaling dient plaats te vinden vóór aanvang van ieder nieuwe cursus.

Dit kan door overmaking van het cursusgeld op onze bankrekening:

NL72 KNAB 0256 9413 27 tnv Peace4Dogs, onder vermelding van factuurnummer of uw naam, naam van de hond en de nieuwe cursus/workshop. Contant kan alleen na overleg.

Bij annulering van een les door de cursist, zal de groepsles gewoon plaats vinden met de overgebleven cursisten. Inhalen is alleen mogelijk als qua niveau een vergelijkbare groep op een ander tijdstip traint. Indien de cursist op de vervangende datum/tijdstip niet kan, zal deze vervangende les komen te vervallen.

Bij annulering van een les door Peace4Dogs verschuiven de lessen of bij uitzondering wordt deze op een ander tijdstip ingehaald. Hierdoor krijgt u toch het aantal lessen waarvoor u betaald heeft.

Een groot deel van de trainingen worden buiten gegeven. Wanneer bij buiten training de les door extreme weersomstandigheden niet door kan gaan wordt deze verzet. Dit wordt uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste les gemeld via een sms of WhatsApp. Het blijft wel de verantwoording van de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen.
Indien het tijdens de les gaat onweren wordt de les afgebroken i.v.m de veiligheid van mens en dier, men is dan toch het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij anders wordt beslist.
 

Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgeld. Ziekte, ongeval, vakantie, verandering van baan e.d. van de baas of van de hond zijn uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Peace4Dogs. In overleg kan gekeken worden of de lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep, dit kan echter niet worden gegarandeerd.

Indien u niet kunt deelnemen aan een van de lessen, verwachten wij van u een afmelding. Afmeldingen graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk voor 17.30 uur op de dag van les. Dit met uitzondering van de lessen met kwartaalabonnementen, hier geldt dat er minimaal 24 uur van te voren afgezegd dient te worden.

Voor elke hond is een kwartaalabonnement nodig, wilt u dus met twee of meer honden aan één van onze sporten deelnemen, heeft u twee of meer kwartaalabonnementen nodig.  

Indien u 3 maal op een rij zonder afmelding vooraf niet aan de lessen deelneemt vervallen al uw rechten op het vervolgen van uw cursus.

Ruw optreden tegen uw hond (verbaal geweld, slaan, schoppen etc.) is niet toegestaan en hierdoor vervallen al uw rechten op verdere deelname aan uw cursus.

Cursusgelden zijn te allen tijde onder voorbehoud.

Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond. Uw plek is immers gereserveerd!

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

Peace4Dogs stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het trainingsveld.
Tevens is Peace4Dogs niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Peace4Dogs.

Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen.
Het niet naleven van onze huisregels kan leiden tot het eenzijdig door Peace4Dogs beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

Hondenschool Peace4Dogs

Tel: 06-45226895

info@peace4dogs.nl

Kvk 65358538 


Peace4Dogs, uit liefde voor mijn honden geboren.E-mail
Info